Bài 19.7, 19.8, 19.9 trang 47 SBT Hóa học 10


Giải bài 19.7, 19.8, 19.9 trang 47 sách bài tập Hóa học 10. Trong phản ứng : Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 19.7.

Trong phản ứng : 

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là 

\(\begin{array}{l}
A.\,\dfrac{3}{{14}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\,\,\dfrac{4}{7}\\
C.\,\dfrac{1}{7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.\,\dfrac{3}{7}
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Viết quá trình khử, oxi hóa và cân bằng PTHH theo phương pháp thăng bằng electron.

Lời giải chi tiết:

\({K_2}C{r_2}{O_7} + 14HCl\xrightarrow{{{t^o}}}2CrC{l_3} + 3C{l_2} + 2KCl + {H_2}O\) 

\( \Rightarrow k = \dfrac{6}{{14}} = \dfrac{3}{7}\)

=> Chọn D

Câu 19.8.

Cho phán ứng :  \(Fe{S_2} + HN{O_3} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3} + {H_2}S{O_4} + NO \uparrow  + {H_2}O\)

Hệ số tối giản của \(HNO_3\) và \(H_2SO_4\) trong phản ứng trên lần lượt là

A.12;4.                               B. 16 ; 4.       

C.10; 6.                              D. 8 ; 2.

Phương pháp giải:

Viết quá trình khử, oxi hóa và cân bằng PTHH theo phương pháp thăng bằng electron.

Lời giải chi tiết:

 \(Fe{S_2} + 8HN{O_3} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3} + 2{H_2}S{O_4} + 5NO \uparrow  + 2{H_2}O\)

=> Chọn D

Câu 19.9.

Trong phản ứng đốt cháy \(CuFeS_2\) tạo ra sản phẩm \(CuO, Fe_2O_3\) và \(SO_2\) thì một phân tử \(CuFeS_2\) sẽ

A. nhận 13e.                  B. nhận 12e.       

C. nhường 13e.              D. nhường 12e.

Phương pháp giải:

Viết quá trình oxi hóa của \(CuFeS_2\)

Lời giải chi tiết:

\(\mathop {CuFe{S_2}}\limits^0  \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2}  + \mathop {Fe}\limits^{ + 3}  + 2\mathop S\limits^{ + 4}  + 13e\)

=> 1 phân tử \(CuFeS_2\) nhường 13e

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Bài 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.10 trang 48 sách bài tập Hóa học 10. Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng 4,2 gam CuO được đốt nóng.

 • Bài 19.11 trang 49 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.11 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao nhất là +5.

 • Bài 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.12 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

 • Bài 19.13 trang 49 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.13 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Cho 2,6 gam bột kẽm vào 100 ml dung dịch CuCl2 0,75M. Lắc kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc.

 • Bài 19.14 trang 49 SBT Hóa học 10

  Giải bài 19.14 trang 49 sách bài tập Hóa học 10. Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm 4,8 gam magie và 8,1 gam nhôm tạo ra 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của 2 kim loại.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.