Giải bài 138 trang 62 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Biểu đồ sau đây nói về độ lớn của một số âm thanh trong cuôc sống:

Đơn vị được dùng để đo cường độ âm thanh là decibel (dB). Các âm thanh từ 85 dB trở lên (gọi là tiếng ồn) mà tai chúng ta phải tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại nhiều lần có thế làm giảm khả năng nghe hoặc gây điếc.

a) Tỉ lệ độ lớn âm thanh lúc trò chuyện so với độ lớn âm thanh búa khoan là bao nhiêu phần trăm?

b) Dựa vào biểu đồ trên, em hãy nêu ra những tiếng ồn chúng ta nên tránh hoặc hạn chế tiếp xúc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính tỉ số phần trăm giữa độ lớn âm thanh lúc trò chuyện so với độ lớn âm thanh búa khoan.

b) Liệt kê các âm thanh có độ lớn từ 85 dB trở lên.

Lời giải chi tiết

a) Tỉ số phần trăm giữa độ lớn âm thanh lúc trò chuyện so với độ lớn âm thanh búa khoan là:

\(\frac{{60}}{{120}}.100\%  = 50\% \)

b) Những tiếng ồn chúng ta nên tránh hoặc hạn chế tiếp xúc là âm thanh của: Giao thông, máy sấy tóc, nhạc rock, máy cưa, búa khoan.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu