Giải bài 133 trang 61 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Hai xe ô tô chở tất cả 948,6 kg hàng hoá. Nếu chuyển 50% số hàng ở xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai chở gấp 3 lần xe thứ nhất. Mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng hoá?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ sơ đồ số hàng ở hai xe: chuyển \(50\%  = \frac{1}{2}\) số hàng ở xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai chở gấp 3 lần xe thứ nhất. Tổng là 948,6 kg hàng hoá.

Lời giải chi tiết

Đổi: \(50\%  = \frac{1}{2}\)

Cách 1: Ta có sơ đồ:

 

Khi chuyển một nửa số hàng ở xe thứ nhất sang xe thứ hai thì số hàng ở xe thứ hai gấp 3 lần xe thứ nhất.

Vậy trước khi chuyển thì khối lượng hàng ở hai xe là bằng nhau.

Mà thì tổng khối lượng ở 2 xe là không đổi khi chuyển hàng từ xe thứ hai sang xe thứ nhất.

Vậy mỗi xe chở số hàng là: \(948,6:2 = 474,3\)(kg)

 

Cách 2:

Khi chuyển 50% tức một nửa số hàng ở xe thứ nhất sang xe thứ 2, thì số hàng ở xe thứ hai gấp 3 lần số hàng ở xe thứ nhất. Vậy sau khi chuyển, thì xe thứ nhất còn chở:

\(948,6:(3 + 1).1 = 237,15\)(kg)

Ban đầu xe thứ nhất chở là:

\(237,15:50\%  = 474,3\) (kg)

Ban đầu xe thứ hai chở là:

\(948,6 - 474,3 = 474,3\) (kg)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu