Giải bài 125 trang 60 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Đề bài

Tìm các số nguyên x sao cho:

a) \(\frac{{ - 2}}{5} < \frac{x}{{15}} < \frac{1}{6}\)

b) \(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{5}{{12}} < 2x < \frac{{ - 12}}{{31}} + \frac{{ - 136}}{{ - 31}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các phân số về cùng một mẫu dương rồi so sánh tử số

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 2.18}}{{5.18}} = \frac{{ - 36}}{{90}}\\\frac{x}{{15}} = \frac{{x.6}}{{15.6}} = \frac{{6x}}{{90}}\\\frac{1}{6} = \frac{{1.15}}{{6.15}} = \frac{{15}}{{90}}\end{array}\)

Do đó:

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 2}}{5} < \frac{x}{{15}} < \frac{1}{6} \Leftrightarrow \frac{{ - 36}}{{90}} < \frac{{6x}}{{90}} < \frac{{15}}{{90}}\\ \Rightarrow  - 36 < 6x < 15 \Rightarrow  - 6 < x < 2,5\\ \Rightarrow x = \left\{ { - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2} \right\}\end{array}\)

b) Ta có:

 \(\begin{array}{l}\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{5}{{12}} = \frac{{1.6}}{{2.6}} + \frac{{1.4}}{{3.4}} - \frac{5}{{12}} = \frac{6}{{12}} + \frac{4}{{12}} - \frac{5}{{12}} = \frac{{6 + 4 - 5}}{{12}} = \frac{5}{{12}}\\\frac{{ - 12}}{{31}} + \frac{{ - 136}}{{ - 31}} = \frac{{ - 12}}{{31}} + \frac{{136}}{{31}} = \frac{{ - 12 + 136}}{{31}} = \frac{{124}}{{31}} = 4\end{array}\)

Do đó:

\(\begin{array}{l}\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{5}{{12}} < 2x < \frac{{ - 12}}{{31}} + \frac{{ - 136}}{{ - 31}}\\ \Leftrightarrow \frac{5}{{12}} < 2x < 4 \Leftrightarrow \frac{5}{{24}} < x < 2\\ \Leftrightarrow x = 1\end{array}\)


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu
 • Giải bài 126 trang 60 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  So sánh

 • Giải bài 127 trang 60 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Bốn bạn An, Bình, Chi, Đông cùng đọc 4 quyển truyện giống nhau và thi xem ai đọc xong nhanh hơn. Trong một giờ, các bạn An, Bình, Chi, Đông lần lượt đọc được 7/18, 1/3, 23/60, 3/10 quyển truyện. Trong bốn bạn đó ai đọc xong nhanh nhất? Ai đọc xong sau cùng?

 • Giải bài 128 trang 61 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Trong ba đợt tổng kết năm học tai một trường trung hoc cơ sở, tổng số học sinh giỏi của ba lớp 6A, 6B, 6C là 90 em. Biết rằng 2/5 số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 1/3 số học sinh giỏi của lớp 6B và bằng 1/2 số học sinh giỏi của lớp 6C. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp.

 • Giải bài 129 trang 61 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Cùng một công việc, nếu mỗi đội làm riêng thì ba đội A, B, C hoàn thành công việc trong thời gian lần lượt là 6 giờ, 8 giờ và 12 giờ. Hai đội B và C làm chung trong 2 giờ rồi sau đó đội C chuyển đi làm việc khác, đội A cùng làm với đội B tiếp tục công việc cho đến khi hoàn thành. Đội A cùng làm với đội B cho đến khi hoàn thành công việc trong mấy giờ?

 • Giải bài 130 trang 61 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Một người trưởng thành đi 1 dặm (1 mile) khoảng 2 000 bước chân. Các chuyên gia cho rằng nếu người trưởng thành đi bộ đều đặn mỗi ngày khoảng 7 000 bước sẽ giúp cho cơ thể dẻo dai, giảm nguy cơ tim mạch, thoái hoá xương khóp, ... 7 000 bước chân (của người trưởng thành) tương ứng với bao nhiêu ki-lô-mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười). Biết rằng 1 dặm chuẩn quốc tế ngày nay đã được thống nhất và quy định bằng 1 609,344 m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.