Giải bài 127 trang 60 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Đề bài

Bốn bạn An, Bình, Chi, Đông cùng đọc 4 quyển truyện giống nhau và thi xem ai đọc xong nhanh hơn. Trong một giờ, các bạn An, Bình, Chi, Đông lần lượt đọc được \(\frac{7}{{18}};\;\frac{1}{3};\;\frac{{23}}{{60}};\;\frac{3}{{10}}\) quyển truyện. Trong bốn bạn đó ai đọc xong nhanh nhất? Ai đọc xong sau cùng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh 4 phân số, phân số nào lớn nhất thì bạn tương ứng đọc xong nhanh nhất, phân số nào nhỏ nhất thì bạn tương ứng đọc xong sau cùng.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có:

 \(\begin{array}{l}\frac{7}{{18}} = \frac{{7.10}}{{18.10}} = \frac{{70}}{{180}};\;\frac{1}{3} = \frac{{1.60}}{{3.60}} = \frac{{60}}{{180}};\;\\\frac{{23}}{{60}} = \frac{{23.3}}{{60.3}} = \frac{{69}}{{180}};\;\frac{3}{{10}} = \frac{{3.18}}{{10.18}} = \frac{{54}}{{180}}\end{array}\)

Mà: \(\frac{{70}}{{180}} > \frac{{69}}{{180}} > \frac{{60}}{{180}} > \frac{{54}}{{180}}\)

Nên \(\frac{7}{{18}} > \;\frac{{23}}{{60}}\, > \,\frac{1}{3} > \;\frac{3}{{10}}\)

Vậy bạn An đọc xong nhanh nhất, Đông đọc xong sau cùng.


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.