Giải bài 137 trang 62 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Nhân dịp năm mới, một cửa hàng điện máy thực hiện chương trình giảm giá 20% cho tất cả các mặt hàng và ai có thẻ “khách hàng thân thiết” sẽ được giảm tiếp 5% trên giá đã giảm.

a) Bác Nam có thẻ “khách hàng thân thiết” mua một ti vi trị giá 7 900 000 đồng thì phải trả bao nhiêu tiền?

b) Bác Nam mua thêm một ấm đun nước nên phải trả tất cả 6 156 000 đồng. Giá ban đầu của chiếc ấm là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

Bước 1: Tính giá sau khi giảm 20% cho tất cả khách hàng

Bước 2: Tính giá sau khi giảm thêm 5% cho khách hàng thân thiết

b)

Bước 1: Tính tổng số tiền trước khi giảm 5% cho khách hàng thân thiết

Bước 2: Tính tổng số tiền trước khi giảm 20% cho tất cả khách hàng

Bước 3: Tính giá tiền của chiếc ấm

Lời giải chi tiết

a) Giá của chiếc ti vi sau khi giảm 20% là:

\(7\;900\;000 - 7\;900\;000\;.\;20\%  = 6\;320\;000\)(đồng)

Số tiền phải trả khi giảm thêm 5% là:

\(6\;320\;000 - 6\;320\;000\;.\;5\%  = 6\;004\;000\)(đồng)

Vậy bác Nam phải trả 6 004 000 đồng

b)

Cách 1:

Tổng số tiền trước khi giảm 5% cho khách hàng thân thiết là:

\(6\;156\;000\;:\left( {100\%  - 5\% } \right) = 6\;480\;000\) (đồng)

Tổng số tiền trước khi giảm 20% cho khách hàng thân thiết là:

\(6\;480\;000\;:\left( {100\%  - 20\% } \right) = 8\;100\;000\) (đồng)

Vậy giá của chiếc ấm là: \(8\;100\;000 - 7\;900\;000 = 200\;000\) (đồng)

Cách 2:

Vì tất cả các sản phầm đều mà bác Nam mua đều được giảm 20% rồi lại giảm thêm 5% nên:

Giá tiền của chiếc ấm sau khi giảm là: \(6\;156\;000 - 6\;004\;000 = 152\;000\) (đồng)

Giá tiền của chiếc ấm trước khi giảm là:

\(152\;000:(100\%  - 5\% ):(100\%  - 20\% ) = 200\;000\)(đồng)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu