Giải bài 136 trang 62 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Tâm giúp mẹ bán hoa trong ba ngày. Ngày thứ hai số hoa bán được tăng 10% so với ngày thứ nhất. Ngày thứ ba số hoa bán được giảm 10% so với ngày thứ hai. Trong ngày thứ nhất và ngày thứ ba thì ngày nào Tâm bán được nhiều hoa hơn và nhiều hơn bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính tỉ số phần trăm số hoa bán được giữa ngày thứ hai và ngày thứ nhất

Bước 2: Tính tỉ số phần trăm số hoa bán được giữa ngàu thứ ba và ngày thứ nhất

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm số hoa bán được giữa ngày thứ hai và ngày thứ nhất là:

100% + 10% =110%

Tỉ số phần trăm số hoa bán được giữa ngày thứ ba và ngày thứ nhất là:

\(110\%  - 10\% .110\%  = 99\% \)

Vậy ngày thứ ba bán được ít hơn so với ngày thứ nhất là:

\(100\%  - 99\%  = 1\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu