Giải bài 130 trang 61 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một người trưởng thành đi 1 dặm (1 mile) khoảng 2 000 bước chân. Các chuyên gia cho rằng nếu người trưởng thành đi bộ đều đặn mỗi ngày khoảng 7 000 bước sẽ giúp cho cơ thể dẻo dai, giảm nguy cơ tim mạch, thoái hoá xương khóp, ... 7 000 bước chân (của người trưởng thành) tương ứng với bao nhiêu ki-lô-mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười). Biết rằng 1 dặm chuẩn quốc tế ngày nay đã được thống nhất và quy định bằng 1 609,344 m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính mỗi bước chân của người trưởng thành tương ứng bao nhiêu mét.

Bước 2: Tính quãng đường tương đương với 7000 bước chân.

Lời giải chi tiết

Mỗi bước chân của người trưởng thành tương ứng:

\(1\,609,344:2000\)(m)

Vậy 7000 bước chân tương ứng với:

\(7000.\left( {1\,609,344:2000} \right) = 5632,704\)(m) \( = 5,632704\)(km) \( \approx 5,6\)(km)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu