Giải bài 134 trang 62 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Để cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào đưòng theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định, người ta đặt biển cấm đi ngược chiều. Người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường. Biển báo có dạng hình tròn đường kính 70 cm.

a) Tính diện tích biển báo.

b) Ở chính giữa biển báo là hình chữ nhật được sơn màu trắng có chiều rộng 10 cm, chiều dài 50 cm. Phần còn lại của biển báo được sơn màu đỏ. Tính diện tích phần được sơn màu đỏ của biển báo. (Lấy\(\pi  = 3,14\))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Diện tích hình tròn: \(R.R.3,14\) (trong đó R là bán kính)

b) Diện tích sơn màu đỏ = Diện tích biển báo – Diện tích hình chữ nhật

Lời giải chi tiết

a) Bán kính của biển báo dạng hình tròn đó là: \(70:2 = 35\)(cm)

Diện tích biển báo là: \(35.35.3,14 = 3846,5\)(\(c{m^2}\))

b) Diện tích hình chữ nhật màu trắng là: \(10.50 = 500\;(c{m^2})\)

Diện tích phần sơn màu đỏ là: \(3846,5 - 500 = 3346,5\;(c{m^2})\)


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu