Giải bài 124 trang 60 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \( - 3x + 7 = 12 - 125\)

b) \(\frac{1}{3}:\left( {2x - 1} \right) = \frac{{ - 4}}{{21}}\)

c) \(\left[ {124 - \left( {20 - 4x} \right)} \right]:20 = 12\)

d) \(\left( {\frac{1}{{2.3}}\, + \,\frac{1}{{3.4}} + ... + \frac{1}{{8.9}} + \,\frac{1}{{9.10}}} \right)\,.\,x = \frac{1}{5}\,\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Quy tắc dấu ngoặc

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

 \(\begin{array}{l} - 3x + 7 = 12 - 125\\ - 3x + 7 =  - 113\\ - 3x =  - 113 - 7\\ - 3x =  - 120\\x =  - 120:\left( { - 3} \right)\\x = 40\end{array}\)

b)

 \(\begin{array}{l}\frac{1}{3}:\left( {2x - 1} \right) = \frac{{ - 4}}{{21}}\\2x - 1 = \frac{1}{3}:\frac{{ - 4}}{{21}}\\2x - 1 = \frac{1}{3}.\frac{{21}}{{\left( { - 4} \right)}}\\2x - 1 = \frac{7}{{ - 4}}\\2x = 1 + \frac{{ - 7}}{4}\\2x = \frac{{ - 3}}{4}\\x = \frac{{ - 3}}{4}:2\\x = \frac{{ - 3}}{8}\end{array}\)

c)

 \(\begin{array}{l}\left[ {124 - \left( {20 - 4x} \right)} \right]:20 = 12\\124 - \left( {20 - 4x} \right) = 12.20\\124 - \left( {20 - 4x} \right) = 240\\20 - 4x = 124 - 240\\20 - 4x =  - 116\\4x = 20 - ( - 116)\\4x = 136\\x = 34\end{array}\)

d)

 \(\begin{array}{l}\left( {\frac{1}{{2.3}}\, + \,\frac{1}{{3.4}} + ... + \frac{1}{{8.9}} + \,\frac{1}{{9.10}}} \right)\,.\,x = \frac{1}{5}\,\\\left( {\frac{1}{2}\, - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + ... + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{{10}}} \right)\,.\,x = \frac{1}{5}\,\\\left( {\frac{1}{2}\, - \frac{1}{{10}}} \right)\,.\,x = \frac{1}{5}\,\\\frac{4}{{10}}.x = \frac{1}{5}\\\frac{2}{5}.x = \frac{1}{5}\\x = \frac{1}{5}:\frac{2}{5}\\x = \frac{1}{2}\end{array}\)

 


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu
 • Giải bài 125 trang 60 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Tìm các số nguyên x sao cho:

 • Giải bài 126 trang 60 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  So sánh

 • Giải bài 127 trang 60 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Bốn bạn An, Bình, Chi, Đông cùng đọc 4 quyển truyện giống nhau và thi xem ai đọc xong nhanh hơn. Trong một giờ, các bạn An, Bình, Chi, Đông lần lượt đọc được 7/18, 1/3, 23/60, 3/10 quyển truyện. Trong bốn bạn đó ai đọc xong nhanh nhất? Ai đọc xong sau cùng?

 • Giải bài 128 trang 61 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Trong ba đợt tổng kết năm học tai một trường trung hoc cơ sở, tổng số học sinh giỏi của ba lớp 6A, 6B, 6C là 90 em. Biết rằng 2/5 số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 1/3 số học sinh giỏi của lớp 6B và bằng 1/2 số học sinh giỏi của lớp 6C. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp.

 • Giải bài 129 trang 61 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Cùng một công việc, nếu mỗi đội làm riêng thì ba đội A, B, C hoàn thành công việc trong thời gian lần lượt là 6 giờ, 8 giờ và 12 giờ. Hai đội B và C làm chung trong 2 giờ rồi sau đó đội C chuyển đi làm việc khác, đội A cùng làm với đội B tiếp tục công việc cho đến khi hoàn thành. Đội A cùng làm với đội B cho đến khi hoàn thành công việc trong mấy giờ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.