Giải bài 132 trang 61 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Các nhà sản xuất cho biết: khi để một chiếc ti vi ở trạng thái “chờ” (nghĩa là chỉ tắt ti vi bằng điều khiển không dây) thì trong một giờ ti vi vẫn tiêu thụ điện năng là 1 Wh (Nguồn: thegreenage. co.uk). Giả thiết trung bình mỗi hộ gia đình ở thành phố Hà Nội đều có một ti vi và xem 4 giờ mỗi ngày. Hãy tính nếu tất cả 1,8 triệu hộ gia đình ở Hà Nội đều tắt ti vi ở trạng thái “chờ” thì trong một tháng (30 ngày) cả thành phố đã để lãng phí bao nhiêu tiền điện? Biết rằng giá điện trung bình là 1 900 đồng/kWh và 1 kWh = 1 000 Wh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính mỗi hộ gia đình lãng phí bao nhiêu tiền điện trong 1 ngày .

Bước 2: Tính mỗi hộ gia đình lãng phí bao nhiêu tiền điện trong 1 tháng (30 ngày)

Bước 3: Tính 1,8 triệu hộ gia đình lãng phí bao nhiêu tiền điện trong 1 tháng (30 ngày)

Lời giải chi tiết

Mỗi ngày, 1 hộ gia đình để tivi ở trạng thái “chờ” số giờ là:

\(24 - 4 = 20\) (giờ)

Mỗi ngày, 1,8 triệu hộ gia đình lãng phí điện năng tiêu thụ là:

\(1\,800\,000.20.1 = 36000000\) (Wh) \( = 36000\)(kWh)

Một tháng (30 ngày), 1,8 triệu hộ gia đình lãng phí điện năng tiêu thụ là:

\(36\;000\;.\;30 = 1\;080\;000\)(kWh)

Vậy một tháng (30 ngày) cả thành phố đã để lãng phí:

\(216.1900 = 410400\)\(1\;080\;000\;.\;1\;900 = 2\;052\;000\;000\)(đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu