Giải bài 1 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

a) Nếu ba điểm A, B, C thằng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C.

b) Có hai đường thằng đi qua hai điểm M và N.

c) Nếu hai điểm I, K nằm trên đường thẳng d và điểm H không thuộc đường thẳng d thì ba điểm I, K, H không thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt

+ Ba điểm thẳng hàng nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng

Lời giải chi tiết

Phát biểu a) sai. Chẳng hạn:

 

A, B và C thẳng hàng nhưng B không nằm giữa A và C

Phát biểu b) sai. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt

 

Phát biểu c) đúng.

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu