Giải bài 9 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 8, hãy nêu:

a) Điểm nằm giữa hai điểm M và P.

b) Điểm nằm giữa hai điếm N và Q.

c) Điểm không nằm giữa hai điểm N và Q.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Lời giải chi tiết

a) Điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

b) Điểm P nằm giữa hai điếm N và Q.

c) Điểm M không nằm giữa hai điểm N và Q.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu