Giải bài 5 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Vẽ đường thẳng a. Lấy ba điểm A, B, C thuộc a và điểm D không thuộc a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng? Kể tên các đường thẳng đó.

b) Điểm D nằm trên những đường thẳng nào? Kể tên các đường thẳng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

+ Đặt tên đường thẳng: các chữ cái a,b,c,d,… hoặc bởi hai điểm nó đi qua.

Lời giải chi tiết

a) Kẻ được 4 đường thẳng: DA, DB, DC, AC

b) Điểm D thuộc: AD, BD, DC


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu