Giải bài 11 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Bác Long có 10 cây cảnh quý, bác muốn trồng thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Em có thể giúp bác vẽ sơ đồ để trồng 10 cây đó được không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn: Bác Long có thể trồng cây theo hình ngôi sao, mỗi chấm là một cây


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu