Giải bài 6 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 5. Hãy nêu:

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng;

b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Ba điểm thẳng hàng nếu cả ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Ngược lại thì ba điểm không thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng: 3 điểm B,E, A; 3 điểm B, C, D và  3 điểm D, E G;

b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng: 3 điểm B, E, G; 3 điểm D, G, A; 3 điểm A, B, C; 3 điểm C, E, D


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu