Giải bài 8 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 7, hãy chọn cụm từ “cùng phía","khác phía”thích hợp cho ?:

a) Hai điểm Q, S nằm ? đối với điểm R.

b) Hai điểm R, S nằm ? đối với điểm Q.

c) Hai điểm R, Q nằm ? đối với điểm S.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho 3 điểm R, Q, S thẳng hàng. Nếu Q nằm giữa R và S thì:

+ R và S nằm khác phía so với điểm Q

+ R và Q nằm cùng phía so với điểm S

+ Q và S nằm cùng phía so với điểm R

Mỗi điểm thuộc đường thẳng đều chia đường thẳng thành hai phía (chẳng hạn: bên phải và bên trái)

Lời giải chi tiết

a) Hai điểm Q, S nằm cùng phía đối với điểm R.

b) Hai điểm R, S nằm khác phía đối với điểm Q.

c) Hai điểm R, Q nằm cùng phía đối với điểm S.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu