Giải bài 2 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a) Quan sát Hình 4 và chọn kí hiệu \( \in ,\; \notin \), thích hợp cho ?:  C ? a; E  ? a;

b) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác không thuộc đưòng thẳng a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Điểm A thuộc đường thẳng a (\(A \in a\)) nếu: đường thẳng a đi qua điểm A, điểm A nằm trên đường thẳng a.

+ Ngược lại: Điểm A không thuộc đường thẳng a, kí hiệu: \(A \notin a\)

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}C \in a\\E \notin a\end{array}\)

b) Hai điểm thuộc đường thẳng a: A, B

Hai điểm không thuộc đường thẳng a: M, N

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu