Giải bài 10 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) M là điểm nằm giữa hai điểm A, B; điểm N không nằm giữa hai điểm A, B và A,B,N thẳng hàng.

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Lời giải chi tiết

a)

 

b)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu