Giải bài 12 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Hãy xếp 9 viên bi thành:

a) 8 hàng, mỗi hàng có 3 viên;

b) 10 hàng, mỗi hàng có 3 viên.

Lời giải chi tiết

Mỗi chấm biểu thị một viên bi

a)

 

b)


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu