Giải bài 13 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 13, đọc ten hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có).

a) Hãy hoàn thành số liệu ở bảng sau:

b) Tính tổng số huy chương các loại (Vàng, Bạc và Đồng) của hai trường A và B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai đường thẳng  chỉ có môt điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau

+ Hai đường thẳng không có điểm chung nào goi là hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

Hai đường thẳng d và c chỉ có một điểm chung là N, nên hai đường thẳng cắt nhau

Hai đường thẳng MN và DG không có điểm chung nào, nên hai đường thẳng đó song song.

Hai đường thẳng p và q không có điểm chung nào, nên hai đường thẳng đó song song.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu