Giải bài 14 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho hai đường thẳng song song DE và CA (hình 14). Tính số giao điểm của các cặp đường thẳng sau:

a) DC và EA

b) DE và CA

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai đường thẳng cắt nhau: chỉ có môt điểm chung

+ Hai đường thẳng song song: không có điểm chung nào

Lời giải chi tiết

a) Vì DC và EA cắt nhau nên: chúng có 1 điểm chung hay có 1 giao điểm

b) DE và CA song song nên: không có điểm chung hay không có giao điểm nào


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu