Giải bài 20 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Vẽ ba đường thẳng sao cho số giao điểm (của hai hoặc ba đường thẳng) lần lượt là 1, 2, 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giao điểm là điểm chung của hai đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Có 1 giao điểm:

 

Có 2 giao điểm:

 

Có 3 giao điểm:

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu