Giải bài 16 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 16 và chỉ ra:

a) Các cặp đường thẳng song song

b) Ba cắp đường thẳng cắt nhau

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai đường thẳng  chỉ có môt điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau

+ Hai đường thẳng không có điểm chung nào goi là hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

a) Cặp đường thẳng song song: MB và DN

b) Ba cặp đường thẳng cắt nhau: BD và MN, MB và MN, DB và DN.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu