Giải bài 17 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 17 và chỉ ra:

a) Các cặp đường thẳng song song.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định tổng số giao điểm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai đường thẳng  chỉ có môt điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau. Điểm chung còn được gọi là giao điểm.

+ Hai đường thẳng không có điểm chung nào goi là hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

a) Các cặp đường thẳng song song là: (h;i), (h;k), (i;k), (d;e), (e;g), (d;g).

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: (d; h), (d;i), (d;k), (e; h), (e;i), (e;k), (g; h), (g,i), (g;k),

Số giao điểm ( bằng số cặp đường thẳng cắt nhau): 9


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu