Giải bài 15 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho đường thẳng x đi qua hai điểm A, B (Hình 15)

a) Có thể vẽ được đường thẳng m đi qua A và song song với đường thẳng x được không? Vì sao?

b) Qua B có thể vẽ được ba đường thẳng cắt đường thẳng x được không? Vẽ ba đường thẳng đó (nếu có)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai đường thẳng  chỉ có môt điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau

+ Hai đường thẳng không có điểm chung nào goi là hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

a)

Không thể vẽ được đường thẳng m đi qua A và song song với x. Vì đường thẳng m và x luôn có điểm chung là A.

b) Qua B có thể vẽ được ba đường thẳng cắt đường thẳng x

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu