Giải bài 19 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Các đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O

b) Đường thẳng xy cắt các đường thẳng a,b, c lần lượt tại M, N, P.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng a đi qua điểm M: đặt thước sao cho mép thước đi qua điểm M, vạch môt đường theo mép thước.

Lời giải chi tiết

a) Các đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O

 

b) Đường thẳng xy cắt các đường thẳng a,b, c lần lượt tại M, N, P.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu