Giải bài 21 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho 5 đường thẳng song song với nhau và 6 đường thẳng khác cũng song song với nhau đồng thời cắt 5 đường thẳng đã cho. Hãy xác định số giao điểm của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giao điểm là điểm chung của hai đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Ta có 6 đường thẳng song song cắt 5 đường thẳng song song đã cho.

Cứ một đường thẳng cắt 5 đường thẳng song song thì tạo ra tương ứng 5 giao điểm

Vậy 6 đường thẳng song song cắt 5 đường thẳng song song thì tạo ra: \(6.5 = 30\) giao điểm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu