Giải bài 18 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Đường thẳng d đi qua ba điểm thẳng hàng N, P, Q trong đó P nằm giữa hai điểm N và Q;

b) Điểm M không thuộc đường thẳng d;

c) Các đường thằng a, b, c sao cho a đi qua hai điểm M và Q, b đi qua hai điểm M và P, c đi qua hai điểm M và N.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Ba điểm được gọi là thẳng hàng nếu cả ba điểm đó cùng nằm trên một đường thẳng.

+ Điểm M thuộc đường thẳng d nếu d đi qua điểm M.

Lời giải chi tiết

a) Đường thẳng d đi qua ba điểm thẳng hàng N, P, Q trong đó P nằm giữa hai điểm N và Q

 

b) Điểm M không thuộc đường thẳng d

  

c) Các đường thằng a, b, c sao cho a đi qua hai điểm M và Q, b đi qua hai điểm M và P, c đi qua hai điểm M và N.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu