Giải bài 24 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tìm trong thực tế các hình ảnh gợi về:

a) Hai đuờng thẳng song song;

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Lời giải chi tiết

a) Hai đuờng thẳng song song:

Hình ảnh con đường nhìn từ trên cao

Hình ảnh đường dây điện:

 

b) Hai đường thẳng cắt nhau: Hình ảnh dây trên cầu

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

</