Giải bài 25 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a) Quan sát Hình 22. Hãy tính số đoạn thẳng trên đường thẳng a và kể tên các đoạn thẳng đó.

b) Quan sát Hình 23. Hãy tính số đoạn thắng trên đường thẳng a và kể tên các đoạn thẳng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Đoạn thẳng AB cũng gọi là đoạn thẳng BA.

Từ m điểm, tạo thành \(\frac{{m\,(m - 1)}}{2}\) đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

a) Có 3 đoạn thẳng: \(MN,MP,NP\)

b) Có 6 đoạn thẳng: \(MN,MP,MQ,NP,NQ,PQ\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Đoạn thẳng