Giải bài 27 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho đoạn thẳng MN và điểm K. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

a) Nếu KM = KN thì K là trung điểm của đoạn thẳng MN.

b) Nếu MK + KN = MN thì K là trung điểm của đoạn thẳng MN.

c) Nếu MK + KN = MN và KM= KN thì K là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trung điểm O của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho \(OA = OB\)

Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng AB thì \(OA = OB = \frac{{AB}}{2}\)

Lời giải chi tiết

a) Sai, chẳng hạn:

 

KM = KN nhưng K không là trung điểm của đoạn thẳng MN.

b) Sai vì MK + KN = MN thì K là nằm giữa của đoạn thẳng MN

c) Đúng

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Đoạn thẳng