Giải bài 29 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát, so sánh độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC, CD ở hình 25 rồi điền vào ? để hoàn thành các phát biểu sau:

a) Điểm A không là trung điểm của đoạn thẳng BC vì ?.

b) Điểm C không là trung điểm của đoạn thẳng ? vì C không thuộc đoạn thẳng ?.

c) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng ? vì ?.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trung điểm O của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho \(OA = OB\)

Lời giải chi tiết

a) Điểm A không là trung điểm của đoạn thẳng BC vì điểm A không thuộc đoạn thẳng BC.

b) Điểm C không là trung điểm của đoạn thẳng AB vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng BDđiểm C nằm giữa B và D mà CB = CD.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Đoạn thẳng