Giải bài 4 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

a) Hãy vẽ đường thẳng m không đi qua cả A, B và C;

b) Hãy vẽ đường thẳng n sao cho điểm B thuộc n và các điểm A, C không thuộc n

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Điểm A thuộc n nếu đường thẳng n đi qua A hoặc điểm A nằm trên đường thẳng n. Ngược lai, điểm A không thuộc n.

Lời giải chi tiết

a) Đường thẳng m không đi qua cả A, B và C;

 

b) Đường thẳng n: điểm B thuộc n và các điểm A, C không thuộc n

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu