Bài 1.29 trang 14 SBT đại số 10


Giải bài 1.29 trang 14 sách bài tập đại số 10. Cho hai tập hợp...

Đề bài

Cho hai tập hợp \(A,B\). Mệnh đề nào là sai trong các mệnh đề sau?

A. \(A \backslash  B  \subset  A\)         

B. \(B \backslash  A \subset B\)

C. \(A\backslash B \cup B\backslash A \subset A \cup B\)     

D. \(A\backslash B \cup B\backslash A = A \cup B\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết

Đáp án A đúng vì nếu lấy \(x \in A\backslash B \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{x \notin B}\end{array}} \right. \Rightarrow x \in A\)

\( \Rightarrow A\backslash B \subset A\) 

Đáp án B đúng vì nếu lấy \(x \in B\backslash A \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in B}\\{x \notin A}\end{array}} \right. \Rightarrow x \in B\)

\( \Rightarrow B\backslash A \subset B\)

Đáp án C đúng vì nếu lấy \(x \in A\backslash B \cup B\backslash A \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A\backslash B}\\{x \in B\backslash A}\end{array}} \right. \)

\(\Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{x \notin B}\end{array}} \right.}\\{\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in B}\\{x \notin A}\end{array}} \right.}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{x \in B}\end{array}} \right. \)

\(\Rightarrow x \in A \cup B\)

Đáp án D sai. Phản ví dụ:

Giả sử \(A = \left\{ 1 \right\};B = \left\{ {1,2} \right\}\).

Ta có:\(1 \in A \cup B\) nhưng

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{1 \notin A\backslash B}\\{1 \notin B\backslash A}\end{array}} \right. \Rightarrow 1 \notin A\backslash B \cup B\backslash A\)

Đáp án đúng: D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Các phép toán tập hợp

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài