Bài 12.22 trang 31 SBT Hóa học 10


Giải bài 12.22 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng điện tích hạt nhân bằng 16, nguyên tử X nhiều hơn nguyên tử Y một e.

Đề bài

Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng điện tích hạt nhân bằng 16, nguyên tử X nhiều hơn nguyên tử Y một e. Tổng số e trong ion (\(YX_3)^-\) là 32. Xác định X, Y, Z.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số e trong mỗi nguyên tử X, Y, Z lần lượt là x, y, z. Theo đề bài ta có hệ phương trình đại số:

\(\left\{ \begin{gathered}x + y + z = 16 \hfill \\x - y = 1 \hfill \\3x + y + 1 = 32 \hfill \\\end{gathered}  \right.\)

Giải hệ phương trình ta thu được x, y, z

Lời giải chi tiết

Gọi số e trong mỗi nguyên tử X, Y, Z lần lượt là x, y, z. Theo đề bài ta có hệ phương trình đại số:

\(\left\{ \begin{gathered}x + y + z = 16 \hfill \\x - y = 1 \hfill \\3x + y + 1 = 32 \hfill \\ \end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}x = 8\left( O \right) \hfill \\y = 7\left( N \right) \hfill \\z = 1\left( H \right) \hfill \\ \end{gathered}  \right.\)

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 12.21 trang 31 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.21 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết tính chất chung của các hợp chất ion.

 • Bài 12.20 trang 31 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.20 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. a) Tại sao các hợp chất ion lại thường tồn tại ở trạng thái tinh thể?

 • Bài 12.19 trang 31 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.19 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. a) Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra khi cho clo (thường ở dạng (Cl_2)) tác dụng với natri và hãy giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl

 • Bài 12.18 trang 31 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.18 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các anion : S2-, Cl-

 • Bài 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.17 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các cation : (Ca^{2+}, K^+).

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí