Bài 12.12 trang 30 SBT Hóa học 10


Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học diễn tả sự hình thành các ion sau :

\(Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, O^{2-}, S^{2-}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ion dương tạo thành do sự cho e

Ion âm tạo thành do sự nhận e

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
Na\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to N{a^ + } + e\\
Mg\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to M{g^{2 + }} + 2{\rm{e}}\\
Al\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to A{l^{3 + }} + 3{\rm{e}}\\
Cl + e\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to C{l^ - }\\
O + 2e\,\,\,\,\,\,\,\, \to {O^{2 - }}\\
S + 2e\,\,\,\,\,\,\,\, \to {S^{2 - }}
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Bài 12.13 trang 30 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.13 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. Trong hai loại nguyên tố là kim loại và phi kim thì loại nguyên tố nào dễ nhận electron, loại nguyên tố nào dễ nhường electron?

 • Bài 12.14 trang 31 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.14 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây: Al, Mg, Na, Ne.

 • Bài 12.15 trang 31 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.15 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây: O, F, Ne.

 • Bài 12.16 trang 31 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.16 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của heli (He) và cấu hình electron của các cation Be2+ và Li+

 • Bài 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

  Giải bài 12.17 trang 31 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các cation : (Ca^{2+}, K^+).

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.