Bài 12.12 trang 30 SBT Hóa học 10


Giải bài 12.12 trang 30 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết các phương trình hoá học diễn tả sự hình thành các ion sau:

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học diễn tả sự hình thành các ion sau :

\(Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, O^{2-}, S^{2-}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ion dương tạo thành do sự cho e

Ion âm tạo thành do sự nhận e

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
Na\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to N{a^ + } + e\\
Mg\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to M{g^{2 + }} + 2{\rm{e}}\\
Al\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to A{l^{3 + }} + 3{\rm{e}}\\
Cl + e\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to C{l^ - }\\
O + 2e\,\,\,\,\,\,\,\, \to {O^{2 - }}\\
S + 2e\,\,\,\,\,\,\,\, \to {S^{2 - }}
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài