Bài 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5 trang 29 SBT Hóa học 10


Giải bài 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5 trang 29 sách bài tập Hóa học 10. Cấu hình electron nguyên tử X và Y lần lượt là (1s^22s^22p^63s^23p^64s^1) và (1s^22s^22p^5) Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 12.1.

Các ion và nguyên tử 9F-10Ne, 11Nagiống nhau về

A. số khối.                        B. số electron.   

C. số proton.                    D. số nơtron

Phương pháp giải:

Viết cấu hình e, xác định số p, số e, số n, số khối  của từng ion và nguyên tử

Lời giải chi tiết:

9F-: (Z = 9): 1s22s22p=> Có 10e, 9p

10Ne: (Z = 10): 1s22s22p=> Có 10e, 10p

11Na(Z = 11): 1s22s22p=> Có 10e, 11p

=> Chọn B

câu 12.2.

Cấu hình electron nguyên tử X và Y lần lượt là 1s22s22p63s23p64s1 và 1s22s22p5 Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. cho - nhận.                  

B. kim loại.             

C. ion                              

D. cộng hoá trị.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết liên kết ion. Tại đây

Lời giải chi tiết:

X thuộc nhóm IA là kim loại điển hình

Y thuộc nhóm VIIA là phi kim điển hình

=> liên kết giữa X và Y là liên kết ion

=> Chọn C

Câu 12.3.

X thuộc chu kì 3, nhóm IA, Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Công thức phân tử và bản chất liên kết của hợp chất giữa X và Y là

A. X2Y ; liên kết ion           

B. XY ; liên kết ion.

C. XY2 ; liên kết cộng hoá trị.     

D. X2Y2 ; liên kết cộng hoá trị.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết liên kết ion. Tại đây

Lời giải chi tiết:

X thuộc nhóm IA là kim loại điển hình, điện tích 1+

Y thuộc nhóm VIIA là phi kim điển hình, điện tích 1-

=> CT là XY, liên kết giữa X và Y là liên kết ion

=> Chọn B

Câu 12.4.

Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. NH4Cl.                     B.NH3.                  

C. HCl.                        D.H2O.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết liên kết ion. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa 2 ion mang điện tích trái dấu

NH4Cl được tạo thành từ ion \(NH_4^ + \) và \(C{l^ - }\)

=> Chọn A

Câu 12.5.

Khi phản ứng hoá học xảy ra giữa những nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22svà  1s22s22p5 thì liên kết này là

A. liên kết cộng hoá trị có cực .

B. liên kết cộng hoá trị không cực      

C. liên kết ion      

D. liên kết kim loại

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết liên kết ion. Tại đây

Lời giải chi tiết:

1s22s1 thuộc nhóm IA là kim loại điển hình

1s22s22p5 thuộc nhóm VIIA là phi kim điển hình

=> liên kết giữa 2 nguyên tố trên là liên kết ion

=>Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài