Giải bài 10 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD (như hình bên). Biết rằng AD = 6 cm; AB = 10 cm, DH = 9cm.

Đề bài

Tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD (như hình bên). Biết rằng AD = 6 cm; AB = 10 cm, DH = 9cm.

Lời giải chi tiết

Chu vi hình bình hành là: 2 (AB + AD) = 2. (10 + 6) = 32 (cm)

Coi hai đáy của hình bình hành là AD và BC thì chiều cao tương ứng là DH, vậy diện tích của hình bình hành là: AD.DH = 6. 9 = 54 (\(c{m^2}\))


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí