Giải bài 1 trang 12 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a) Kí hiệu bản đồ dùng để

A. xác định phương hướng trên bản đồ.

B. xác định tọa độ địa lí trên bản đồ.

C. thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

D. biết tỉ lệ của bản đồ.

b) Để thể hiện một nhà máy trên bản đồ, người ta sử dụng loại kí hiệu nào?

A. Kí hiệu điểm.

B. Kí hiệu đường.

C. Kí hiệu diện tích.

D. Cả ba loại kí hiệu trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức về kí hiệu bản đồ:

Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, người ta phải sử dụng các dấu hiệu quy ước gọi là kí hiệu bản đồ.

Lời giải chi tiết

a) C. thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

b) A. Kí hiệu điểm.


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu