CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
3.8 trên 1058 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Bài 52 trang 79 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 52 trang 79 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh định lí:

Xem lời giải

Bài 53 trang 80 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 53 trang 80 SGK Toán 7 tập 2. Ba gia định quyết định đào chung một cái giếng

Xem lời giải

Bài 54 trang 80 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 54 trang 80 SGK Toán 7 tập 2. Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 55 trang 80 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 55 trang 80 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình bên:

Xem lời giải

Bài 56 trang 80 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 56 trang 80 SGK Toán 7 tập 2. Sử dụng bài 55 để chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 57 trang 80 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 57 trang 80 SGK Toán 7 tập 2. Có một chi tiết máy

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 81 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 81 SGK Toán 7 Tập 2. Dùng eke vẽ 3 đường cao của tam giác ABC.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 82 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 82 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy phát biểu và chứng minh các trường hợp còn lại của nhận xét trên

Xem lời giải

Bài 58 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 58 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Hãy giải thích tại sao trực tâm của tam giác vuông

Xem lời giải

Bài 59 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 59 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình dưới

Xem lời giải

Bài 60 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 60 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Trên đường thẳng d

Xem lời giải

Bài 61 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 61 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 62 trang 83 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 62 trang 83 SGK Toán 7 tập 2. Chứng minh rằng một tam giác

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác