Bài 7. Tỉ lệ thức

Bình chọn:
4.1 trên 1080 phiếu
Lý thuyết Tỉ lệ thức

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 24 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 24 SGK Toán 7 Tập 1. Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1. Bằng cách tương tự,

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Bằng cách tương tự, từ đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 44 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Xem lời giải

Bài 45 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

Xem lời giải

Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau...

Xem lời giải

Bài 47 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau

Xem lời giải

Bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau

Xem lời giải

Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

Xem lời giải

Bài 50 trang 27 SGK Toán 7 tập 1

Trên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn...

Xem lời giải

Bài 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

Xem lời giải

Bài 52 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Chọn đáp án đúng

Xem lời giải

Bài 53 trang 28 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 28 SGK Toán 7 tập 1. Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy!

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải