Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bình chọn:
4.2 trên 486 phiếu
Lý thuyết về: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 41 SGK Toán 7 Tập 1

Tìm căn bậc hai của 16

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 41 SGK Toán 7 Tập 1

Viết các căn bậc hai của 3; 10; 25.

Xem lời giải

Bài 82 trang 41 sgk toán 7 - tập 1

Hãy hoàn thành bài tập sau:

Xem lời giải

Bài 83 trang 41 SGK Toán 7 tập 1

Theo mẫu trên, hãy tính:

Xem lời giải

Bài 84 trang 41 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 84 trang 41 SGK Toán 7 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng. Nếu căn x = 2 thì x^2 bằng ...

Xem lời giải

Bài 85 trang 42 SGK Toán 7 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống...

Xem lời giải

Bài 86 trang 42 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 86 trang 42 SGK Toán 7 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải