Bài 7. Định lí Py-ta-go

Bình chọn:
4 trên 853 phiếu
Lý thuyết. Định lí Pytago

1. Định lí Pytago Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 129 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 129 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và 4cm. Đo độ dài cạnh huyền

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 129 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 129 SGK Toán 7 Tập 1. Lấy giấy trắng cắt tám tam giác vuông bằng nhau...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 130 SGK Toán 7 Tập 1

Tìm độ dài x trên các hình 124, 125

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 130 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 130 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BAC

Xem lời giải

Bài 53 trang 131 SGK Toán 7 tập 1

Tìm độ dài x trên hình 127.

Xem lời giải

Bài 54 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8.5cm, đô dài CB bằng 7,5cm. Tính chiều cao AB.

Xem lời giải

Bài 55 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Tính chiều cao của bức tường(h.129) biết rằng chiều cao của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Xem lời giải

Bài 56 trang 131 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

Xem lời giải

Bài 57 trang 131 SGK Toán 7 tập 1

Cho bài toán" Tam giác ABC có AB=8cm,AB=17cm,AC=15cm có phải là tam giác vuông không?" Bạn tam giải thích như sau...

Xem lời giải

Bài 58 trang 132 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đố: Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ vướng vào trần nhà không?

Xem lời giải

Bài 59 trang 133 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 59 trang 133 SGK Toán 7 tập 1. Bạn Tâm muốn đóng cho một nẹp chéo AC để khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn(h.134). Tính độ dài AC, Biết rằng AD=48 cm, CD=36.

Xem lời giải

Bài 60 trang 133 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC), cho biết AB=13,AH=12,hc=16 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 61 trang 133 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 61 trang 133 SGK Toán 7 tập 1. Trên giấy ô vuông(Độ dài cạnh của ô vuông bằng 1), cho tam giác ABC như hình 125.)

Xem lời giải

Bài 62 trang 133 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đố: Người ta buộc con Cún bằng sợi dây có một đầu buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất là 9m(h.136).

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm