Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bình chọn:
4.2 trên 454 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 56 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 56 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 56 SGK Toán 7 Tập 1. Hãy viết công thức tính :

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau...

Xem chi tiết

Bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Xem chi tiết

Bài 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết

Bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. a) Cho biết đội A dùng x máy cày (có cùng năng suất) để cày xong một cánh đồng hết y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau không?

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem chi tiếtHỏi bài