Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bình chọn:
4.1 trên 605 phiếu
Lý thuyết tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 65 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy vẽ một tam giác và tất cả các đường trung tuyến của nó.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 65 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 65 SGK Toán 7 Tập 2. Quan sát tam giác vừa cắt (trên đó đã vẽ ba đường trung tuyến). Cho biết: Ba đường trung tuyến của tam giác này có cùng đi qua một điểm hay không?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào hình 22, hãy cho biết:

Xem lời giải

Bài 23 trang 66 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho G là trọng tâm của tam giác

Xem lời giải

Bài 24 trang 66 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 24 trang 66 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình bên. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau :

Xem lời giải

Bài 25 trang 67 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 25 trang 67 SGK Toán 7 tập 2. Biết rằng: Trong một tam giác vuông,

Xem lời giải

Bài 26 trang 67 sgk toán lớp 7- tập 2

Chứng minh định lí:

Xem lời giải

Bài 27 trang 67 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 27 trang 67 SGK Toán 7 tập 2. Hãy chứng minh định lí đảo của định lí

Xem lời giải

Bài 28 trang 67 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI

Xem lời giải

Bài 29 trang 67 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho G là trọng tâm của tam giác đều ABC

Xem lời giải

Bài 30 trang 67 sgk toán 7 tập 2

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Trên tia AG lấy điểm G’ sao cho G là trung điểm của AG’.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải