Bài 4. Số trung bình cộng

Bình chọn:
4.1 trên 592 phiếu
Lý thuyết về số trung bình cộng

Số trung bình cộng của một dấu hiệu được tính từ bảng tần số theo cách sau:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 SGK Toán 7 Tập 2. Có tất cả bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy nhớ lại quy tắc tính số trung bình cộng để tính điểm trung bình của lớp.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 SGK Toán 7 Tập 2. Kết quả kiểm tra của lớp 7A (với cùng đề kiểm tra của lớp 7C) được cho qua bảng “tần số”...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 19 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy so sánh kết quả làm bài kiểm tra Toán trên của hai lớp 7C và 7A ?

Xem lời giải

Bài 14 trang 20 sgk toán 7 - tập 2

Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9.

Xem lời giải

Bài 15 trang 20 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 15 trang 20 SGK Toán 7 tập 2. Nghiên cứu "tuổi thọ" của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tùy ý 50 bóng ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 20 sgk toán 7 - tập 2

Quan sát bảng "tần số" (bảng 24) và cho biết

Xem lời giải

Bài 17 trang 20 sgk toán 7 - tập 2

Theo dõi thời gian làm một bài toán

Xem lời giải

Bài 18 trang 21 sgk toán 7 - tập 2

Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6

Xem lời giải

Bài 19 trang 22 sgk toán 7 - tập 2

Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 3,4 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải