CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
3.9 trên 692 phiếu
Lý thuyết về nghiệm của đa thức một biến

Nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a là một nghiệm của đa thức P(x).

Xem chi tiết

Lý thuyết về giá trị của một biểu thức đại số.

Đối với biểu thức nguyên, ta luôn tính được giá trị của nó tại mọi giá trị của biến.

Xem chi tiết

Lý thuyết về đa thức một biến.

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

Xem chi tiết

Lý thuyết về đa thức.

Đa thức là một đơn thức hoặc một tổng của hai hay nhiều đơn thức.

Xem chi tiết

Lý thuyết về đơn thức

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Xem chi tiết

Lý thuyết khái niệm về biểu thức đại số.

Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa

Xem chi tiết

Lý thuyết cộng, trừ đa thức một biến

Để cộng, trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Xem chi tiết

Lý thuyết về đơn thức đồng dạng.

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

Xem chi tiết

Lý thuyết về cộng, trừ đa thức

Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 (cm) và

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2. Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

Viết biểu thức đại số biểu thị:

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 1 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 7 tập 2. Dùng bút chì nối các ý

Xem lời giải

Bài 4 trang 27 sgk toán 7 - tập 2

Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn

Xem lời giải

Bài 5 trang 27 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 5 trang 27 SGK Toán 7 tập 2. Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2. Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9 tại x = 1 và tại x = 3.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2. Giá trị của biểu thức x^2y tại x=-4 và y=3 là...

Xem lời giải

Bài 6 trang 28 sgk toán 7 - tập 2

Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất