Bài 3. Đơn thức

Bình chọn:
4.2 trên 392 phiếu
Lý thuyết về đơn thức

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2. Cho các biểu thức đại số:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 30 SGK Toán 7 Tập 2

Cho một số ví dụ về đơn thức.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2

Tìm tích của

Xem lời giải

Bài 10 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 10 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

Xem lời giải

Bài 11 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 11 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

Xem lời giải

Bài 12 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

Xem lời giải

Bài 14 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải