CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bình chọn:
3.9 trên 1409 phiếu
Lý thuyết về các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì...

Xem chi tiết

Lý thuyết Định lí

Chứng minh định lí là dùng suy luận để khẳng định kết luận (được suy ra từ giả thiết) là đúng.

Xem chi tiết

Lý thuyết về hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết về hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết về hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau. Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc

Xem chi tiết

Lý thuyết tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Xem chi tiết

Lí thuyết từ vuông góc đến song song

1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh,

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Hai góc O_2 và O_4 (h.1) có là hai góc đối đỉnh không. Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 1...

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc xBy. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy.

Xem lời giải

Bài 5 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ góc ABC có số đo bằng:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 83 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 83 SGK Toán 7 Tập 1. Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình 3

Xem lời giải

Bài 6 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47^o. Tính số đo các góc còn lại.

Xem lời giải

Bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Ba đường thẳng xx', yy', zz' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 8 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo.

Xem lời giải

Bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác